Skip to main content

Toma yDaka, legezko ohar honen bidez, bere webgunearen berri ematen die erabiltzaileei.

1. Legezko informazioa.
2. Web-ean sartzeko baldintzak.
3. Web orria eta edukiak zuzen erabiltzeko betebeharra.
4. Erabiltzailearen erantzukizuna.
5. Entitatearen erantzukizunak.
6. Legeria aplikagarria.

1. LEGEZKO INFORMAZIOA

Atal honetan, erabiltzaileak web gune honetan sartzeko eta erabiltzeko ezagutu behar dituen baldintzei buruzko informazioa dago, Informazioaren Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko 34/2002 Legean aurreikusitako ondorioetarako.

 • Titularra: RESTAURANTE TOMA Y DAKA BILBAO S.L.
 • IFK: B09962846
 • Helbide soziala: C/ DIPUTACION 8- 1ª PLANTA – DPTO.3, 48008 BILBAO-BIZKAIA
 • Helbide elektronikoa: lopd@tomaydakabilbao.com
 • Telefonoa: 944165905
 • Erregistroko datuak:
  Liburukia: 6146; Liburua: 0; Folioa: 178; Orria: BI-79763; Inskripzioa: 1; Data: 2022/12/14

2. WEB ORRIAN SARTZEKO BALDINTZAK

Web orri hau erabiltzeak erabiltzaile izaera ematen dio hori egiten duenari, eta legezko ohar honetako baldintza guztiak onartzen dituela esan nahi du. Erabiltzaileak baldintza hauek irakurri beharko ditu web honetara sartzen den bakoitzean, aurrerantzean aldatu egin baitaitezke. Web orri honetako alderdi batzuk, beren espezialitatearen arabera, Legezko Ohar hau ordezkatu, osatu edo alda dezaketen baldintza edo arau partikularrei lotuta egon daitezke; beraz, horiek erabiltzen edo atzitzen dituen erabiltzaileak ere onartu behar ditu.

3. WEB ORRIA ETA EDUKIAK ZUZEN ERABILTZEKO BETEBEHARRA

Web honetako eduki guztiak (testuak, argazkiak, grafikoak, irudiak, teknologia, softwarea, estekak, ikus-entzunezko edo soinuzko edukiak, diseinu grafikoa, iturburu-kodea, etab.). ), baita markak eta gainerako ikur bereizgarriak ere, JATETXEA TOMA Y DAKA BILBAO S.L.renak dira. edo hirugarrenenak, eta erabiltzaileak ez du haien gaineko inolako eskubiderik eskuratzen webgune hau erabiltzeagatik bakarrik.

Erabiltzaileak uko egin beharko dio: a) Web honen edukiak erreproduzitzea, kopiatzea, banatzea, hirugarrenen esku jartzea, publikoki komunikatzea, aldatzea edo aldatzea, legean jasotako kasuetan edo eskubide horien jabeak edo titularrak berariaz baimendutako kasuetan izan ezik. b) erabilera pribaturako, web-orri honetako softwarea, irudiak, bideoak edo datu-baseak erreproduzitzea edo kopiatzea, eta publikoki komunikatzea edo hirugarrenen esku jartzea, horrek erreproduzitzea badakar; c) Web hau osatzen duten edukiak ateratzea edo berrerabiltzea.

Web orri honetatik estekak sartu nahi dituen erabiltzaileak baldintza hauek bete beharko ditu:

 1. a) home page estekarekin bakarrik lotuko da lotura, eta ezin izango da inola ere erreproduzitu.
 2. b) Ezin izango dira web gunearen inguruan dauden frameak edo markoak jarri, ez eta Interneteko helbide desberdinen bidez edo web honetakoak ez diren edukiekin batera ikusteko aukera ematen dutenak ere. Horrela, erabiltzaileek zerbitzuaren edo haren edukiaren jatorriari buruzko erroreak edo nahasteak sortu ahal izango dituzte, konparazio edo imitazio desleialeko ekintza bat egin ahal izango dute, TITULARRAREN izen, marka eta ospea aprobetxatzeko.
 3. c) esteka egiten duen orritik ezin izango da erakundeari buruzko edo bere produktu eta zerbitzuen kalitateari buruzko adierazpen faltsu edo zehatzik egin.
 4. d) Bidaltzaileak ezin izango du erakundearen marka edo beste edozein zeinu bereizgarri bere web orriaren barruan erabili, legeak baimentzen dituen edo webaren titularrak espresuki baimentzen dituen kasuetan izan ezik.
 5. e) lotura ezartzen duen orriak indarrean dagoen legedia bete beharko du, eta ezin izango du eduki ez-zilegirik, kaltegarririk, moralaren eta ohitura onen kontrakorik, WEB-AREN TITULARRAK bidaltzailearen ideiak, adierazpenak edo jarduerak babesten edo babesten dituen ideia faltsua sortu edo sor dezakeen edo sor dezakeen edukirik izan, baldin eta eduki-lotura orokorra egiten bada, eta eduki-lotura hori kontuan hartuta.

4. ERABILTZAILEAREN ERANTZUKIZUNA

WEBaren TITULARRAK ez du bere gain hartuko webgune honetan programa maltzurrik edo bestelako elementu informatiko kaltegarririk ez dagoela kontrolatzeko ardura. Erabiltzaileari dagokio, betiere, elementu horiek detektatzeko eta desinfektatzeko tresna egokiak izatea. Horren arabera, webgunearen titularrak ez du bere gain hartuko webgune honetan sartzean ekipo informatikoei eragindako kalteen erantzukizunik. Era berean, erabiltzaileei eragindako kalteen erantzulea ez da izanen kalte horien jatorria web honen zerbitzua eteten duten telekomunikazio sareetako akats edo deskonexioetan dagoenean.

Web orriko eduki guztiak, adierazpen gisa ez mugatzaile gisa hartuta, testu, dokumentu, argazki, irudi, ikono, adierazpen grafiko, ikus-entzunezko edo soinu-eduki guztiak, bai eta haien diseinu grafikoa eta iturburu-kodea, markak, izen komertzialak edo bestelako zeinu bereizgarriak ere, WEBaren edo hirugarrenen TITULARRAREN titulartasun esklusibokoak dira (jabetza intelektual legitimoa eta babestua legeak dira).

Erabiltzaileak web orriko edukietara sartzeak ez die eskubiderik ez titulartasunik ematen.

Erabat debekatuta dago atal honetan aipatzen diren web guneko informazioa edo elementuak ustiatzeko, erreproduzitzeko, banatzeko, aldatzeko, publikoki jakinarazteko, lagatzeko edo eraldatzeko edozein modalitate, aldez aurretik eta berariaz baimendu gabeko edozein euskarri eta bitarteko erabiliz. Web orri honen edukia erabiltzailearen terminalera bakarrik deskargatu ahal izango da, betiere erabilera pribaturako bada eta helburu komertzialik ez badu.

Aipatutako edozein eskubide urratzeak baldintza hauek eta/edo Jabetza Industrial eta Intelektualaren legeak urra ditzake. RESTAURANTE TOMA Y DAKA BILBAO S.L. web gune honen jabetza intelektual eta/edo industrialaren eskubideak, informazioa edo edukiak hautsi edo urratzen dituzten erabiltzaileen aurka dagozkion legezko ekintzak gauzatzeko aukera izango da.

5. ERAKUNDEAREN ERANTZUKIZUNAK

Erabiltzaileak Interneteko beste orrialde batzuetara sartzeko estekak izan ditzake web honek. Kasu horietan, WEBaren TITULARRA esteken bidez hornitutako edukien eta zerbitzuen erantzule izango da, baldin eta haien berri badu eta behar bezala desaktibatu ez baditu. Erabiltzaile batek uste badu eduki ez-zilegiak edo desegokiak dituen lotura bat dagoela, adierazi ahal izango digu, baina horrek ez du esan nahi lotura kendu behar duenik. Webgunearen titularrak ez ditu beti ezagutzen loturen edukiak eta zerbitzuak, eta, beraz, ez ditu bere gain hartzen kalitate faltak, deseguneratzeak, eskuraezintasunak, akatsak, baliaezintasunak edo ilegaltasunak eragindako kalteak, eta ez ditu bere gain hartzen egindako adierazpenak edo horien bidez emandako eduki edo zerbitzuak, non eta ez den zerbitzu horien erantzule zuzena.

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du web hau behar bezala erabiltzeko, legeari, legezko ohar honi eta aplika daitezkeen gainerako baldintza, erregelamendu eta jarraibideei jarraikiz. Erabiltzaileak erantzungo du RESTAURANTE TOMA Y DAKA BILBAO S.L.ren aurrean. eta hirugarrenen aurrean, betebehar horiek ez betetzeagatik sor daitezkeen kalte-galerak.

6. APLIKATU BEHARREKO LEGERIA

Legezko Ohar hau Espainiako Legeak arautzen du alderdi guztietan. Webgune honen zerbitzuaren prestazioak eta erabilera-baldintza hauek Espainiako Legeak arautzen ditu.